Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Manowo

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Ujęcie w stałym obwodzie głosowania Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wniosek o sporządzenie MPZP Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Agroturystyka, imprezy masowe
Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Agroturystyka, imprezy masowe
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Koncesje alkoholowe
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Ochrona środowiska
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Gospodarka komunalna
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności i dowodów osobistych