herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Łączne zobowiązanie podatkowe

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Łączne zobowiązanie podatkowe to podatek rolny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny) od osób fizycznych.

Komórka organizacyjna

Referat Finansów i Budżetu

Osoba do kontaktu
Inspektor d/s. wymiaru podatków i opłat lokalnych , I piętro, pokój nr 12, tel.: 94 318 25 27, email: podatki@manowo.pl

Termin i sposób załatwienia

Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje - patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się płatnikiem ( np.: leśny, od nieruchomości).