herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Stypendia szkolne

Sprawy oświatowe, stypendia szkolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

             Pobierz wniosek.

  1. Zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganego dochodu netto za miesiąc poprzedni. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu z tego rodzaju świadczeń wystawione przez ośrodek pomocy społecznej.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i zdrowia.

Osoba do kontaktu
Inspektor ds.  oświaty i zdrowia, pokój nr 7, tel.: 94 318 31 52, e-mail: oswiata@manowo.pll

Opłaty

Czynności związane z e świadczeniami socjalnymi oraz sprawy załatwiane na podstawie przepisów o pomocy społecznej nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwienia

1 - 15 września

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza wniosku - w przeciągu 30 dni, w formie decyzji administracyjnej.

Urząd Gminy Manowo – pokój nr 7, poniedziałek – piątek, w godz. 7.15 – 15.15. 

Podstawa prawna

  1. Rozdział 8a ustawy o systemie oświaty – Dz.U.04.256.2572 z późn. zm. (wyciąg z ustawy do pobrania)
  2. Uchwała Nr XXX/213/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 28 maja 2009 r. – Dz.Urz.09.57.1465 z późn. zm.