herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148 e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Do 180 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 453 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Około 180 dni od dnia złożenia wniosku Uwaga! Wniosek przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie.