herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Rejestr umów

Rejestr umów jednostki.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Termin realizacji od Termin realizacji do Nazwa i adres wykonawcy Opis przedmiotu umowy Pracownik Rodzaj umowy Finansowana ze środków UE Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Wartość faktury PLN
271.2.31.2016 2016-12-28 2017-01-01 2018-12-31 "POMAKOMP" Mariusz Pokutycki z siedzibą w Koszalinie, ul. H. Kołłątaja 3D/2 Umowa na konserwację sprzętu komputerowego i obsługa informatyczna Urzędu Gminy Manowo Joanna Poślednik Umowa 0.00 133 701.00 0.00
272/5/2018 2018-06-19 2018-09-03 2021-06-30 Przewozy Osobowo-Towarowe "RUMCAJS" K. Rogaś, 76-042 Rosnowo 25/27 Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - zadanie 1 Joanna Poślednik . 349 485.00 377 443.80 0.00
272/4/2018 2018-05-30 2018-05-30 2018-08-31 Spółdzielnia Socjalna BUDOWLANKA, 75-704 Koszalin, ul. A. Struga 4 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie - roboty budowlane Joanna Poślednik . 194 022.67 238.65 0.00
272/3/2018 2018-05-08 2018-05-14 2018-12-31 Zakład Remontu i Utrzymania Dróg „DROGOTEX” Rachtan Ireneusz Chociwel 8A, 76-020 Bobolice Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik . 3 331 889.66 4 098 224.28 0.00
272/2/2018 2018-04-17 2018-04-17 2018-07-16 MARIO PARK 76-015 Manowo 64B Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie - elementy drewniane Joanna Poślednik . 46 076.02 56 673.50 0.00
272/1/2018 2018-04-17 2018-04-17 2018-07-16 BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k. 75-653 Koszalin, ul. Zwycięstwa 276 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie - plac zabaw i urządzenia siłowe Joanna Poślednik . 52 902.00 65 069.46 0.00
271.2.34.2017 2017-12-20 2017-12-20 2018-04-16 4CS Sp. z o.o., 65-047 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku Joanna Poślednik . 3 250.00 3 997.50 0.00
271.2.21.2017 2017-11-09 2017-11-09 2017-12-31 "BUDMAX REGAŁY" Sp.z o.o. 80-175 Gdańsk, ul. A. Gabrysiak 4 Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum Joanna Poślednik termin montażu - 6 tygodni od udostępnienia pomieszczeń 15 870.00 19 520.10 0.00
271.2.2.2018 2018-02-06 2018-02-06 2018-02-23 Zakład Ogólbobudowlany i Marketing Andrzej Starzyński, 76-150 Darłowo , ul. E. Plater 16A/2 Remont pomieszczenia archiwum w budynku Urzędu Gminy Manowo Joanna Poślednik . 7 295.73 8 973.75 0.00
271.2.6.2018 2018-02-06 2018-01-01 2018-12-31 ENERGY SOLUTION Spółka z o.o., 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22 Bieżąca administracja, monitoring i analiza kosztów oraz zużycia energii elektrycznej Joanna Poślednik . 5 000.00 6 150.00 0.00
272/7/2018 2018-08-27 2018-09-03 2021-06-30 Przewozy Osobowo-Towarowe "RUMCAJS" K. Rogaś, 76-042 Rosnowo 25/27 Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - zadanie 2 Joanna Poślednik - 272 095.20 293 862.82 0.00
272/6/2018 2018-07-03 2018-07-03 2018-10-03 Trading Group Poland Daria Jasica, 55-120 Wilczyn, ul. Sosnowa 22 Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik - 56 100.00 69 003.00 0.00
271.2.28.2018 2018-08-20 2018-08-30 2019-12-31 Usługowy Zakład Inwestycyjno-Projektowy Stanisław Jaśkiweicz, 75-452 Koszalin, ul. Jana Pawła II 2A/29 Nadzór nad pracami remontowymi przy termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie Joanna Poślednik . 28 455.28 35 000.00 0.00
271.2.8.2018 2018-05-28 2018-08-30 2018-12-31 INWEST-DRÓG Tomasz Bernacki, 75-679 Koszalin, ul. Tulipanów 16 Nadzór inwestorski na budowie drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 Joanna Poślednik . 0.00 23 800.00 0.00
272/7/2018 2018-08-10 2018-08-10 2019-12-31 Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie Joanna Poślednik - 2.90 3.56 0.00
272/8/2018 2018-10-30 2018-10-30 2018-11-15 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BERNACKI” 75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 19 Remont drogi w m. Kopanino Joanna Poślednik - 280.00 344.40 0.00
271.2.36.2018 2018-12-12 2019-01-01 2020-12-31 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MIREX" Elżbieta Nosal, 78-220 Tychowo, ul. Bobolicka 45 Utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych należących do Gminy Manowo, położonych w miejscowości Rosnowo Joanna Poślednik - 100 000.00 108 000.00 0.00
271.2.35.2018 2018-12-12 2019-01-01 2020-12-31 "POMAKOMP" Mariusz Pokutycki, 75-448 Koszalin, ul. Kołłątaja 3d/2 Obsługa informatyczna UG Manowo Joanna Poślednik - 112 800.00 138 744.00 0.00
271.2.34.2018 2018-12-12 2019-01-01 2021-12-31 Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Porębski, 75-511 Koszalin, ul. Piłudskiego 28 Obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Manowo, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Joanna Poślednik - 108 000.00 132 840.00 0.00
271.2.31.2018 2018-10-31 2018-10-31 2019-04-30 Usługi Rolnicze-Odśnieżanie Łukasz Markiewicz, 76-015 Manowo 73D Zimowe utrzymanie dróg (Manowo, Cewlino, Kopanica, Bonin, Kretomino, Wyszebórz, Dęborogi, Policko) Joanna Poślednik - 0.00 0.00 0.00
271.2.32.2018 2018-10-31 2018-10-31 2019-04-30 Gospodarstwo Rolne Paweł Maślak, 76-042 Rosnowo 74 Zimowe utrzymanie dróg (Rosnowo, Jagielno, Lisowo, Zacisze) Joanna Poślednik - 0.00 0.00 0.00
271.2.33.2018 2018-10-31 2018-10-31 2019-04-30 Zakład Usług Leśnych Marek Stasiak, 76-015 Manowo, Wyszewo 65 Zimowe utrzymanie dróg (Wyszewo, Wiewiórowo, Poniki, Grzybniczka, Grzybnica, Kliszno, Kopanino) Joanna Poślednik - 0.00 0.00 0.00
271.2.30.2018 2018-10-08 2018-10-08 2018-12-31 ENERGY SOLUTION Spółka z o.o., 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22 Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej Joanna Poślednik - 2 500.00 3 075.00 0.00
271.2.24.2018 2018-08-29 2018-08-29 2018-09-15 Sklep Pożarniczy REMIZA 24 s.c. 62-817 Żelazków, Pólko 50 Dostawa sprzętu ratownictwa dla OSP Wyszewo Joanna Poślednik - 7 196.83 8 852.10 0.00
271.2.27.2018 2018-08-01 2018-08-01 2018-08-31 Zakład Elektryczny Usługowo-Handlowy "ELEKTRO-BUD" Radosław Michalski, 76-015 Manowo 66i Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Kretomino Joanna Poślednik - 117 316.85 144 299.73 0.00
271.2.23.2018 2018-06-11 2018-06-11 2018-09-30 BUD MAX Marcin Łuczkanin, 76-015 Manowo, Kliszno 3B Przebudowa drogi gminnej w m. Wyszewo Joanna Poślednik - 38 430.00 47 268.90 0.00
271.2.22.2018 2018-06-11 2018-06-11 2018-09-30 BUD MAX Marcin Łuczkanin, 76-015 Manowo, Kliszno 3B Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino Joanna Poślednik - 57 107.00 70 241.61 0.00
271.2.14a.2018 2018-05-18 2018-05-18 2018-09-30 BUD MAX Marcin Łuczkanin, 76-015 Manowo, Kliszno 3B Przebudowa drogi gminnej w m. Bonin Joanna Poślednik - 51 320.00 63 123.60 0.00
271.2.21.2018 2018-06-11 2018-06-11 2018-06-30 BUD MAX Marcin Łuczkanin, 76-015 Manowo, Kliszno 3B Przebudowa drogi gminnej w m. Manowo Joanna Poślednik - 100 214.00 123 263.22 0.00
271.2.14.2018 2018-05-15 2018-05-15 2018-06-30 BUD MAX Marcin Łuczkanin, 76-015 Manowo, Kliszno 3B Przebudowa drogi gminnej w m. Wiewiórowo Joanna Poślednik - 128 750.00 158 362.50 0.00
271.2.15.2018 2018-05-23 2018-05-23 2018-06-30 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-TRANS Adam Kołodzieczyk, 75-337 Koszalin, ul. Akademicka 13/6 Remont dróg gminnych w m. Cewlino Joanna Poślednik - 123 321.00 151 684.83 0.00
271.2.13.2018 2018-04-17 2018-04-17 2018-05-30 Usługi Ogólnobudowlane "EXTRA-DACH" Mariusz Waszewski, 76-031 Mścice, ul. Koszalińska 22 Remont dachu budynku nr 12a w m. Manowo Joanna Poślednik - 8 130.08 10 000.00 0.00
271.2.7.2018 2018-02-09 2018-02-09 2018-12-31 "NIERUCHOMOŚCI" Alins Wejer, 75-430 Koszalin, ul. Francuska 45 Usługa sporządzania operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości Joanna Poślednik - 0.00 0.00 0.00
271.2.8.2018 2018-02-22 2018-02-22 2018-12-31 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Jerzy Świętoń, Koszalin, ul. Wyki 17/4 Usługi geodezyjne Joanna Poślednik - 0.00 0.00 0.00
271.2.10.2018 2018-03-05 2018-03-05 2018-03-16 Zakład Ogólbobudowlany i Marketing Andrzej Starzyński, 76-150 Darłowo , ul. E. Plater 16A/2 Naprawa sufitu w pomieszczeniu archiwum Joanna Poślednik - 2 891.11 3 556.07 0.00
271.2.11.2018 2018-04-04 2018-04-04 2018-12-31 NOR-MA Monika Widz, 78-200 Białogard, ul. Ludowa 9/2 Specjalistyczne czyszczenie i konserwacja obiektów ORLIK Joanna Poślednik - 6 502.44 7 998.00 0.00
271.2.3.2018 2018-01-30 2018-01-30 2018-04-30 Firma Pilarska "SOWIŃSKI" Tomasz Sowiński, 78-400 Szczecinek, Gwda Wielka, Jeziorna 30 Ścięcie drzew i frezowanie pni wraz z odwiezieniem dłużucy i gałęzi Joanna Poślednik - 110 845.53 136 340.00 0.00
271.2.3a.2018 2018-02-26 2018-02-26 2018-05-31 Firma Pilarska "SOWIŃSKI" Tomasz Sowiński, 78-400 Szczecinek, Gwda Wielka, Jeziorna 30 Ścięcie drzew i frezowanie pni Joanna Poślednik - 18 048.78 22 200.00 0.00
271.2.12.2018 2018-04-12 2018-04-12 2018-04-30 Usługi Ogólnobudowlane "EXTRA-DACH" Mariusz Waszewski, 76-031 Mścice, ul. Koszalińska 22 Remont dachu na budynku 11A w m. Bonin Joanna Poślednik - 14 993.84 18 442.43 0.00
271.2.28.2018 2018-08-09 2018-08-09 2018-12-18 Pracownia Techniczna Piotr Kondraciuk, 75-611 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140 p. 232 Opracowanie projektu muru oporowego przy kościele w Boninie Joanna Poślednik - 13 700.00 16 851.00 0.00
271.2.16.2018 2018-05-28 2018-07-01 2019-06-30 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o., 75-708 Koszalin ul. 4 Marca 38 Usługa serwisowania komputerów w ramach projektu Joanna Poślednik - 9 756.10 12 000.00 0.00
271.2.17.2018 2018-06-11 2018-07-01 2019-06-30 eData s.c. K. S. Olek, W. Pawlak, 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 Dostawa internetu w ramach projektu Joanna Poślednik - 27 160.98 33 406.00 0.00
- 2018-06-21 2018-06-21 2018-08-30 Artur Wróbel 75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15b Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z rozbudową i przebudową infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik umowa zlecenie 0.00 3 500.00 0.00
271.2.37.2018 2018-12-17 2019-01-01 2020-12-31 Prywatna Praktyka Weterynaryjna Przychodnia Weterynaryjna, 75-558 Koszalin, ul. Moniuszki 20a Usługi weterynaryjne Magdalena Osińska-Śliwa - 0.00 0.00 0.00
271.2.41.2018 2018-12-31 2019-01-01 2019-12-31 ARBIGO Zbigniew Osowicki, 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 16/30 Serwis systemu komputerowego FIRMA Joanna Poślednik - 1 800.00 2 214.00 0.00
271.2.40.2018.2019 2019-01-03 2019-01-03 2019-02-28 Fundacja Nauka dla Środowiska, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17 Wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn. "Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie wraz ze stworzeniem pracowni multimedialnej" Joanna Poślednik - 15 000.00 18 450.00 0.00
271.2.39.2018.2019 2019-01-03 2019-01-03 2019-01-31 Projektowanie Budowlane Krzysztof Olesiak, 76-015 Manowo 11P Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. Joanna Poślednik - 10 400.00 12 792.00 0.00
271.2.4.2019 2019-01-02 2019-01-02 2019-02-28 Usługi Inżynieryjne B.A.F Robert Machowicz, 76-024 Świeszyno, Konikowo 137 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Wyszewo, dz. 221, 219/11 Joanna Poślednik - 7 500.00 9 225.00 0.00
271.2.8.2019 2019-01-22 2019-02-22 2019-03-31 Firma AQUA-SERWIS, 75-900 Kretomino, ul. Koszalińska 10 Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Klubu Osiedlowego w Rosnowie Joanna Poślednik - 80 031.24 98 438.42 0.00
271.2.13.2019 2019-02-20 2019-02-20 2019-12-31 „NIERUCHOMOŚCI” Alina Wejer 75-430 Koszalinie , ul. Francuska 45 Usługi z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w zasobie Gminy Manowo Joanna Poślednik - 0.00 0.00 0.00
271.2.14.2019 2019-03-05 2019-03-05 2019-12-31 Kopalnia Kruszyw "JADWIŻYN" s.c. Mateusz Fil & Marcin Łuczkanin, 76-015 Manowo, Kliszno 6c Bieżące (letnie) utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik - 115 447.15 142 000.00 0.00
271.2.15.2019 2019-03-11 2019-03-11 2019-06-30 ELKABUD Karol Osmulski, 76-015 Manowo, Cewlino Osiedle Przy Lesie 3 Dowóz dzieci oraz niepełnosprawnych i chorych osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik - 7 638.78 8 249.88 0.00
271.2.16.2019 2019-04-01 2019-04-01 2019-04-30 Firma Pilarska "SOWIŃSKI" Tomasz Sowiński, 78-400 Szczecinek, Gwda Wielka, Jeziorna 30 Nasadzenia zastępcze Joanna Poślednik - 11 000.00 11 880.00 0.00