herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
( lub druk do pobrania w Ewidencji ludności, pok. nr 8C.)
- dowód uiszczenia opłaty.

Druki do pobrania:

Dokument w wordzieWniosek o udostepnienie dokumentacji z dowodów osobistych

Dokument w wordzieWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym można złożyć drogą elektroniczną za

pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie www.bip.manowo.pl lub  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl

 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Godz. przyjęć interesantów 7.15-15.00

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Markiewicz - Inspektor, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

 

Opłaty

1.Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31.00 zł, którą należy wnieść na podane poniżej konto:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

- z zaznaczeniem „opłata za udostępnienie informacji o danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych”

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Natomiast w przypadku decyzji administracyjnej – miesiąc.

Wnosząc o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru dowodów osobistych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w rejestrze danych oraz wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o  dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz.1464 z późn. zm.), zmienić na (Dz. U. z 2019 r., poz. 653, 730 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.