herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego ( druk do pobrania w pok. nr 8c lub na stronie bip.manowo.pl),
  2. dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku ich braku inny dokument zawierający fotografię,
  3. fotografia.

Załączniki do karty usługi:

 

Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydanego przez Wójta Gminy Manowo, zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym oraz zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http:// epuap.gov.pl

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Markiewicz - Inspektor, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Angelika Lipke-Jędrzejewska – Główny specjalista

Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 -15.00.

Miejsce złożenia dokumentów

  • Urząd Gminy w Manowie

Ul. Szkolna 2

76-015 Manowo

  • pok. nr 8C
  • tel. 94 3183147
  • elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Manowie

 

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

  •  30 dni od dnia złożenia wniosku
  •  ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1464 ze zmianami), zmienić na (Dz. U. z 2019 r., poz. 653, 730 z późn. zm.)
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienić na “z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)”

 

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.