herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych.( druk do pobrania w pok. nr 8C).
  2. Dowód osobisty do wglądu

Załącznik do karty usługi

      - Dokument w wordzie wniosek o wydanie zaświadczenia.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 - 15.00.

Opłaty

Opłatę skarbową za wydane zaświadczenie 17,00 zł należy uiścić na konto Urzędu Gminy Manowo na nr konta bankowego: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Manowie pok. nr 8C, tel. 94 3183147 w godz. 7.15. – 14.45.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę lub odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za  pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.