herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Nadawanie numeracji porządkowej

Nieruchomości, dzierżawa

Wymagane dokumenty

1. Wniosek  - Druk do pobrania
2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:100
3. Opłata skarbowa (potwierdzenie wpłaty)

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Osoba do kontaktu
Inspektor do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa na wniosek - 10 zł. na podst. Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) - cz. I pkt 53 załacznika do ustawy.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -  Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 42 8566 0003 0000 7979 2000 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu, pok. nr 6.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 r poz. 125).