herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej ( opracowanie własne przez Urząd Gminy w Manowie)

Dokument w wordzie Pobierz wniosek

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska.

Osoba do kontaktu
Inspektor, pokój nr 18, tel.:  94 318 32 21, e-mail: ochrona.srodowiska@manowo.pl

Opłaty

Za zezwolenie 82 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U Nr 225, poz.1635) - część III pkt. 44 ppkt 2 załącznika do ustawy.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7.15 – 15.15

 

Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt ( Dz.U z 2003r. Nr 106 poz.1002 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

   1. Podanie na wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
   2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Manowie.
   3. Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy (tj. posiadających rodowód)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz.U Nr 77 poz.687), wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy:

  1)   amerykański pit bull terrier;

  2)   pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

  3)   buldog amerykański;

  4)   dog argentyński;

  5)   pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

  6)   tosa inu;

  7)   rottweiler;

  8)   akbash dog;

  9)   anatolian karabash;

10)   moskiewski stróżujący;

11)   owczarek kaukaski.