herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Objęcie leczeniem odwykowym

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym. Druk wniosku do pobrania poniżej lub w pok. nr 7 Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40.

- Dokument w wordzieWniosek o objęcie leczeniem odwykowym,

- Dokument w wordzieInstrukcja do wniosku o objęcie leczeniem odwykowym,

- Dokument w wordzieStandardowa procedura postępowania wobec osób skierowanych na Komisję.

Komórka organizacyjna

Osoba do kontaktu

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Uzależnień

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

- w zależności od terminarza posiedzeń motywacyjnych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Manowie. Sprawy nie skomplikowane – do 2 miesięcy, sprawy skomplikowane mogą trwać powyżej 2 miesięcy.

- postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Manowie o umorzeniu postępowania, zawieszeniu, skierowaniu na leczenie odwykowe, skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Koszalinie  lub inna – według standardowej procedury postępowania komisji.

Podstawa prawna

Art. 4 ust. 3 oraz art. 24-26 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.